Domeinnamen

Up to index
up to
indexEURid ; The European Regstry of Internet Domain Names
.eu

*
Op 30 januari 1996 is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland opgericht. De stichting stelt zich tot doel de uitgifte en registratie van de zgn. 'domeinnamen' in Nederland op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.
Hier kan men ook achtergrondinformatie opvragen over een specifieke domeinnaam. Iets dat overigens ook kan bij:
*
Network Solutions, Inc. is WorldNIC begonnen.
*
Bij de Domeinnaam Service vindt u meer informatie over het registreren van domeinnamen en kunt u tevens online nakijken of een domeinnaam al geregistreerd is.
*
Zo ook met de Internet Query Tools van provider Demon Internet.
*
Domain name registries around the world. Alle domeinregistraties ter wereld op alfabetische volgorde.
*
De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is de centrale coördinator voor de toekenning van diverse Internet protocol-parameters; zoals Internet-adressen, domeinnamen, poortnummers, etc.
*
De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft voorlopige richtlijnen voor de .com, .net and .org toplevel domains openbaar gemaakt.
*
ICANN nieuwe 'top level domains'.
*
Public Interest Registry (PIR) is de non-profit beheerder van de .org domeinen.
*
Het .eu dossier
*
ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
*
DomainMagistrate; Network Solutions' new Online Center for Domain Name Dispute Assistance.
*
XS4ALL tegen windhandel in domeinnamen
*
CPR Institute for Dispute Resolution
*
WIPO's Domain Name Dispute Resolution Service en uitspraken.
*
De National Telecommunications & Information Administration van het U.S. Commerce Department heeft een White Paper inzake de registratie van domeinnamen gepubliceert getiteld Management of Internet Names and Addresses; er is ook een versie over Technical Management of Internet Names and Addresses.
*
The Internet Law Page: Trademarks and Internet Domain Names.
*
Portabiliteit van e-mail adressen: Een juridische en praktische analyse van een niet-bestaand probleem - door Remy Chavannes.
*
Voor een groot aantal commentaren van gerenommeerde marktpartijen op het oorspronkelijke NTIA-voorstel zie de World Internetworking Alliance (WIA).
*
De NTIA heeft ook een ander discussievoorstel gedaan: A Proposal To Improve Technical Management Of Internet Names And Addresses Discussion Draft 1/30/98 oftewel de 'Greenpaper'. Zie de commentaren van het United States Department of Commerce, de Internet Society, van Network Solutions Inc., van de gTLD-MoU Policy Advisory Body (PAB), van CPSR, van EuroISPA en van de Europese Unie.
Maar er is gelukkig ook een overzicht.
*
'DNS related matters' van het European Internet Forum.
*
Er is inmiddels ook een conferentie geweest getiteld 'Internet Domain Names - New Proposals'.
*
Voor meer informatie over Generic Top Level Domain Name Space Of The Internet Domain Name System (gTLD-MoU) zie de WIPO-site, de The Generic Top Level Domain Memorandum Of Understanding en de STOP the gTLD-MoU Web Site.
*
Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process - 23 december 1998.
*
Andy Oram's Where I Record My Name: The DNS Controversy.
*
Voor een overzicht van alle afkortingen rond gTLD-MoU's zie de Glossary of Acronyms met links naar achtergrondinformatie over elke afkorting.
*
Internet Domain Name System: Myths and Facts
*
InterNIC heeft zijn beleid m.b.t. geschillen rond domeinnamen per 9 september 1996 gewijzigd.
*
InterNIC heeft ook een discussielijst over domeinnaam-beleid en over hetdomeinnaam-system.
*
Geoffrey G. Gussis, een tweedejaars rechtenstudent aan de Washington University School of Law, doet een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek naar de uiteenlopende internationale beleidsinitiatieven rond domeinnamen.
*
Eerste uitspraak over domeinnamen in U.K.
In een gerechtelijke procedure in de U.K. is uitspraak gedaan over een conflicterende domeinnaam en handelsnaam. Lees het persbericht van de winnende partij.
*
Domain Name Handbook geeft een kort overzicht van domeinnaam-conflicten.
*
'Internet Domain Names: Whose Domain is This?' door Robert Shaw, adviseur bij de Global Information Infrastructure Information Services Department van de International Telecommunication Union (ITU). Een ander - zeer uitgebreid - artikel over domeinnamen en de daarmee verbonden problemen is Showdown at the domain name corral: property rights and personal jurisdiction over squatters, poachers and other parasites door Ira S. Nathenson.
*
Zie ook ITU's laatste persberichten rond domeinnamen.
*
Major Changes Advocated by High-Level Reform Panel To Re-engineer ITU For The Future.
*
Inmiddels is een levendige handel in domeinnamen ontstaan door bedrijven als DomainMart, Domain Names, Jubilee, Fordomains.com en 1stCome1stServed. Prijzen variëren van $ 100 voor DISPOSABLE.NET tot $ 1.000.000 voor JIMIHENDRIX.COM.
*
Bij de Domain Name Source Index vindt u zowel nieuwe als verlopen domeinnamen.
*
Zie voorts 'The domain name rights coalition" en de site van de European Commission Legal Advisory Board.
*
De World Intellectual Property Organization (WIPO) heeft een pagina over Trademarks and Internet Domain Names.
*
De World Intellectual Property Organization (WIPO) heeft april 1999 het Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process uitgebracht welke aanbevelingen bevat voor de regulering van de intellectueel eigendom aspecten van Internet-domeinnamen.
*
Voor een uitgebreid commentaar op de WIPO-voorstellen zie Michael Froomkin's A Critique of WIPO's RFC 3, A Commentary on WIPO's The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues en Personal Comments on the WIPO Process.
*
Zie ook Arguments for Recalling WIPO RFC3 and Proposal for DNS/TM Resolution door Ed Gerck.
*
Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy gaat over botsing tussen domeinnamen en handelsnamen.
*
Zo ook A Primer on Trademark Law and Internet Addresses van David J. Loundy.
*
Zo ook Trademarks And Internet Domain Name Disputes van Peter Brown.
*
Trademark Examination of Domain Names een toelichting van het US Patent and Trademark Office over het registeren van een domeinnaam als handelsnaam.
*
Marks Composed, In Whole Or In Part, Of Domain Names; over URL's als merk.
*
Ook de International Trademark Association (INTA ®) publiceert een aantal artikelen.
*
DomJur domeinnaam-jurisprudentiedatabank.
*
Voor juridische procedures rond domeinnamen zie Patent Law Web Server en de site van Cyberspace Law:.
*
Met betrekking tot het Duitse rechtsgebied is jurisprudentie en een aantal artikelen beschikbaar, alsook de richtlijnen voor de uitgifte van domeinnamen.
*
Een goed artikel waarin zowel achtergronden als jurisprudentie worden behandeld is Remedies in Domain Name Lawsuits: How is a domain name like a cow? van Carl Oppedahl.
*
Inmiddels is Name.Space begonnen met een alternatief systeem voor domeinnamen.*
Valid XHTML 1.0!