Electronic Commerce

Up to index
up to
index


*
New Rules for the New Economy; Twelve dependable principles for thriving in a turbulent world - Wired September 1997.
*
E-Commerce Times.
*
EMerce is een uitstekend tijdschrift over Internet Business en Electronic Commerce.
*
Nieuwsbrief Elektronisch Zakendoen van het Electronic Commerce Platform Nederland.
*
E-commerce.nl.
*
onderneemhet.nl; een portalsite voor Nederlandse ondernemers.
*
ITcommercie; e-commerce en CRM
*
Comm 100 - websites die ertoe doen
*
Planet Internet - Ecommerce.
*
Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business
*
Retail One is een onafhankelijk, (inter)nationaal kennis- en zakencentrum voor internet retailing dat zich richt op 'retailende' bedrijven en organisaties binnen alle marktsectoren van de economie.
*
Electronic Commerce and the European Union; Legal Aspects. Alle achtergrondstukken bijeen.
*
Ecommercebase.com
*
E-COMMERCE WEBOPEDIA - Your source for the most up-to-date terms, definitions, and acronyms in electronic commerce.

*
Web Economy Bullshit Generator


*
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een site geheel gewijd aan e-commerce.
Daar is o.a. het Actieplan Electronic Commerce te vinden.
*
Nederland gaat digitaal. netjes volgens het boekje; regels voor electronisch zaken doen.
*
EUbusiness - European Union - EU - business news from Europe.
*
eEurope 2002 action plan.
Action Lines:
 • Objective 1 - A cheaper, faster and secure Internet
  1. Cheaper and faster Internet access
  2. Faster Internet for researchers and students
  3. Secure networks and smart cards
 • Objective 2 - Investing in people and skills
  1. European youth into the digital age
  2. Working in the knowledge-based economy
  3. Participation for all in the knowledge-based economy
 • Objective 3 - Stimulate the use of the Internet
  1. Accelerating e-commerce
  2. Government online: electronic access to public services
  3. Health online
  4. Digital content for global networks
  5. Intelligent transport systems
*
Dossier M-Commerce van het Electronic Highway Platform Nederland.
*
Rapport "Mobile Commerce. De status van m-commerce in Nederland"
*
Small and Medium-sized Enterprises (SME's)
*
De Nederlandse mededingingsautoriteit.
*
20 (Amerikaanse) vragen over e-commerce.
*
Electronic Commerce and Internet Law Resource Center.
*
Global Electronic Commerce is een aardige introductie tot Electronic Commerce.
*
ITtoolbox Portal for E-Business.
*
Cyberatlas Markets.
*
Gartner Group.
*
E-commerce Legal White Papers
*
FindLaw's CyberSpace Law Center; Electronic Commerce.
*
Electronic Commerce van het Cyberspace Law Center.
*
Gerechtelijke uitspraak in Duitsland: 'wie aanbiedt, moet ook leveren'.
*
"Privaatrechtelijke aspecten van elektronische handel: aandachtspunten voor Internet Service Providers".
*
ICOM's WebWatch - Internetnieuws voor managers; E-commerce 100 beste bookmarks.
*
Internet.com's Electronic Commerce Guide. Zie o.a. hun E-Commerce Link Vault en het archief.
*
Electronic Commerce - A Guide To Better Practice.
*
INSEAD's Electronic Commerce website.
*
Electronic Commerce Tutorial; Part 1, 2 & 3.
*
Jaarverslag.com; on line jaarverslagen van Nederlandse bedrijven.
*
; jaarverslagen van alle Nederlandse beursfondsen.
*
CommerceNet Netherlands biedt door middel van een groot aantal Best Practices een praktijkgericht platform voor verschillende branches op het gebied van marketingtoepassingen, technologie en standaardisatie van electronic commerce.
*
Zakelijk Internet voor Branche en Bedrijf.
*
Subsidieshop - subsidie-overzicht voor ondernemers biedt een zoeksysteem voor de 69 EZ-regelingen evenals een wegwijzer voor regionale, landelijke en Europese regelingen die bestemd zijn voor ondernemers.
*
The E-marketing Digest.
*
The Email Savvy Organization.
*
De Europese Commissie heeft een Internetsite voor ondernemers: 'De One Stop Internet Shop voor het bedrijfsleven'.
*
I*M Europe Legal Issues - Electronic Commerce.
*
Accelerating Electronic Commerce in Europe.
*
ELECTRONIC COMMERCE; Opportunities and Challenges for Government (The "Sacher Report"). Over de randvoorwaarden voor de gunstige ontwikkeling van business-to-business electronic commerce.
*
Van de OECD ministersconferentie oktober 1998 in Ottawa is een grote hoeveelheid achtergrondstukken beschikbaar.
*
SEMPER; Secure Electronic Marketplace for Europe; diverse rapporten en een mailinglist.
*
KITE - "Knowledge and Information Transfer on Electronic Commerce" een projectprogramma gesubsidieerd door de Europese Commissie.
*
Polis; Links Guide to EU electronic commerce.
*
Building Confidence In Electronic Commerce - A Consultation Document van de Britse overheid; doel is rond 2002 25% van de zaken tussen overheid en bedrijfsleven/burger electronisch af te handelen. Hierbij ligt sterke nadruk op electronische handtekeningen..
*
Facilitating the creation of harmonized rules to support global electronic commerce van de Global Information Infrastructure Commission.
*
Legal Considerations On E-commerce van Sergio Maldonado.
*
Links For Electronic Commerce.
*
The Legal Architecture of Virtual Stores: World Wide Web Sites and the Uniform Commercial Code door Walter A. Effross.
*
De Piranha Economie; E-commerce: Strategieën, markten en toepassingen - door John Caspers, Guido Hosman en Stefan Verkerk.
*
Information and communication technology (ICT) and law, Electronic Commerce van de Tilburg Internet Law Library.
*
Cyberspace Law - Electronic Commerce Web Lecture.
*
Electronic Commerce - An Introduction.
*
YAHOO's Electronic Commerce Links.
*
Electronic Commerce Definitions van Roger Clarke.
*
Harbinger's Electronic Commerce Resource Guide.
*
De allECommerce is een zeer uitgebreide news-site specifiek gericht op E-commerce.
*
Zo ook E-Commerce News van Webreference.com.
*
Electronic Commerce en Bedrijfskunde.
*
Digitale band met uw klant; Alles over het maken van een digitale nieuwsbrief.
*
How Can I Sell the Banner Ad Space on my Web Site?.
*
PushCentral; uitgebreide informatie over 'push technology'.
*
The Internet Council.
*
Electronic Commerce Europe (ECE).
*
Joint E.U. - U.S. Statement on electronic commerce.
*
De e-Consument. Consumenten-bescherming in de Nieuwe Economie; een rapport van de NVvIR.
*
Het consumentenportaal Sta-ik-sterk.nl geeft informatie over rechten en plichten van consumenten..
*
SZDM; Stichting Zelfregulering Direct Marketing
*
TIMER - Electronic Commerce Resources.
*
WeCAN; Awareness Creation in Electronic Commerce.
*
Safeshopping is een initiatief van de American Bar Association om de consument bewust te maken van online winkelen.
*
Web Trader is het keurmerk van de Consumentenbond voor veilig kopen op internet.
*
Overleven in de e-shopping jungle; Handleiding bij digitaal winkelen.
*
Key Research Issues in International Electronic Commerce White Paper. Ter gelegenheid van het 11th International Bled Electronic Commerce Conference Electronic Commerce in the Information Society, Bled, Slovenia, June 8-10 1998.
*
Blur!
De traditionele economische modellen zijn achterhaald; de 'blurred economy' heeft de toekomst.
*
Electronic Commerce Europe is begonnen met het opstellen van een Code of Conduct for Electronic Commerce.
*
Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) heeft een Code of Conduct opgesteld (Definitieve versie, oktober 2001). Veel belang is gehecht aan de verschillende reeds bestaande internationale initiatieven op dit gebied.
*
Code Telefonische Informatiediensten.
*
Building Consumer Trust and Confidence in the Internet Age, van de Internet Alliance.
*
Via Fox-IT's Speurderlinks kan de relatie tussen IP-nummers, domain-namen (DNS), eigenaars en lokatie van de host worden vastgesteld.
*
Het E-Commerce Project is een initiatief van America Online, Inc., de International Bar Association, de Computer Law Association, de Internet Law & Policy Forum en de Interactive Services Association.
*
Managing Change in a Socio-technical Environment is een verhandeling over e-commerce en organisatieverandering.
*
De International Commerce eXchange (ICX) is een een business to business-vereniging die een European Electronic Commerce Marketplace nastreeft.
*
Het Journal of Law, Information and Technology heeft een special over e-commerce.
*
E-Commerce E-Zines and Resources.
*
Het Bedrijvenloket moet een plek worden waar de ondernemer kan binnenstappen en binnen een bepaalde termijn wordt geholpen met het gehele pakket aan dienstverlening dat hij/zij van de overheid nodig heeft.
*
De Economische Voorlichting Dienst heeft een loket op Internet geopend.
*
De Kamers van Koophandel en Fabrieken.
*
De United States Government Electronic Commerce Policy van het U.S. Department of Commerce geeft centrale toegang tot alle relevante beleidsstukken m.b.t e-commerce.
*
Zie ook The Federal Electronic Commerce Program.
*
The Emerging Digital Economy van het U.S. Department of Commerce.
*
Een aantal artikelen uit een symposium 'Conducting Business Over the Internet'.
*
De Internationale Kamer van Koophandel (ICC); zie onder meer hun ICC Electronic Commerce Project (ECP) en de 'General Usage for International Digitally Ensured Commerce' (GUIDEC).
*
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt.
*
OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce.
*
Lex Mercatoria: Electronic Commerce.
*
'Electronic Customer Care'; uitstekende overzichtssite.
*
Het Project 2000 gaat in op de relatie marketing en de commercialisering van het World Wide Web. Grote collectie links.
*
De e-commerce links van Harry Manifavas.
*
Electronic Commerce & Electronic Markets; veel links en rapporten.
*
about.com - Electronic Commerce.
*
De Product Inference Lens (PIL) wordt gebruikt voor het ontwerpen van structuur en inhoud van marketing-websites.
*
De United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) heeft in 1996 de Model Law on Electronic Commerce gepubliceerd, inclusief een handleiding tot de uitvoering.
*
Report of the UNCITRAL Working Group on Electronic Commerce on the Work of its 34th Session (Vienna, 8-19 February 1999).
*
The Pace Institute and CISG.
*
The Autonomous Network of CISG Websites.
*
Consumerweb; informatie over producten die door onafhankelijke (consumenten)organisaties beschikbaar worden gesteld. Inclusief veel testinformatie.
*
Webmonkey: e-business collection.
*
E-Commerce - bankinfo.com ; e-commerce en banken; cryptografie, privacy, electronisch betalingsverkeer, card-systems, etc.
*
Journal of Internet Banking and Commerce.
*
IBM's IBM's e-business Advisor set of tools; voor Internet-, Intranet-, of E-Commerce projecten.
*
W3C E-Commerce; met o.a. interessante achtergrondinformatie over micropayments en User Interfaces.
*
In 'Globalisation and the information society: The need for strengthened international coordination' doet de Europese Commissie een aantal voorstellen ter bevordering van de ontwikkeling van e-commerce.
*
'Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce' was een OECD-conferentie die 19-21 November 1997 in Turku, Finland werd gehouden. De pagina geeft een groot aantal links naar achtergrondstukken.
*
OECD E-commerce site.
*
Zie ook het definitieve rapport van A Framework For Global Electronic Commerce. En de presidentiele verklaring. Uitgangspunten zijn o.m. leidende rol van de private sector, terughoudende overheidsregulering, terugdringen fiscale wildgroei en internationale aanpak. De voornemens m.b.t. de regulering van encryptie zijn echter gehandhaafd.
*
Het Witte Huis heeft inmiddels een aparte site gewijd aan The Framework for Global Electronic Commerce.
*
A Cryptography Policy Framework for Electronic Commerce.
*
In CommerceNet werken o.a. banken, telecommunicatie-bedrijven, Internet Service Providers, hardware- en software-bedrijven en grote eindgebruikers samen.
*
Roger Clarke's Electronic Commerce is een zeer uitgebreide pagina met een groot aantal links.
*
Zo ook bij Internet.com's Electronic Commerce Guide.
*
European Teletrade Online geeft mogelijkheden en strategieën, alsook praktische informatie.
*
De Europese Gemeenschap heeft een aparte website gewijd aan electronic commerce in de Europese Gemeenschap.
*
Electronic Commerce - An Introduction is een korte inleiding vanuit het Europese Esprit-programma en bevat verwijzingen naar initiatieven, pilots en programma's.
Op de "Electronic Commerce & Esprit" home page zijn meer links te vinden alsook een viertal mailinglists.
*
Zie ook het commissierapport A European Initiative in Electronic Commerce.
*
The European Electronic Commerce Association.
*
Elf organisaties hebben 26 maart 1997 op het Ministerie van Economische Zaken het Electronic Commerce Platform Nederland opgericht (ECP.NL). Het doel is meer samenwerking tot stand te brengen rond "electronic commerce": het zaken doen via elektronische weg gericht op de verbetering van bedrijfsprocessen. Insteek is 'commerce to commerce' en 'commerce to government'.
*
In een IT-Manifest dringt de FENIT er bij de Nederlandse politiek op aan een aantal punten op te nemen in de partij- programma's teneinde de Nederlandse informatietechnologie-sector passende aandacht te geven.
*
Informe is de nieuwe informatiedienst op het gebied van de elektronische snelweg, multimedia en 'electronic commerce'. Informe is er om ondersteuning te verlenen aan Nederlandse bedrijven, actief op deze gebieden. Informe is onderdeel van Senter, agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
*
eWallet vergemakkelijkt het invullen van eigen klantgegevens op websites.
*
Legal Framework for the development of Electronic Commerce. Common position adopted by the Council with a view to the adoption of Directive of the European Parliament and of the Council on certain legal aspects of Information Society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market. Adopted by parliament on 4 May 2000.
*
Het Europees Parlement heeft haar goedkeuring gegeven aan de laatste versie van de Richtlijn Electronic Commerce. PDF-file. In de richtlijn wordt o.a. het 'country of origin'-principe van toepassing verklaard, behoudens het geregelde in de Conventie van Rome betreffende consumentencontracten.
*
In Australië heeft de Electronic Commerce Expert Group (ECEG) het rapport Electronic Commerce: Building The Legal Framework gepubliceerd.
*
Het Australische juridisch adviesbureau Gilbert & Tobin heeft een pagina vol links m.b.t. e-commerce.
*
Het Journal of Internet Banking and Commerce is een electronische nieuwsbrief over Internet betalingsverkeer en e-commerce.
*
Het Nationaal coördinatie- en kenniscentrum voor Electronic Data Interchange (EDIFORUM) is samengegaan met het Electronic Commerce Platform Nederland. Zie hun interessante links m.b.t. handelsprocedures en EDI.
*
Op Cargoweb zijn tevens een aantal links m.b.t. e-commerce te vinden.
*
industry.net is een vergelijkbare Amerikaanse site.
*
Het MKB-net voor het midden- en kleinbedrijf.
*
Holland Business is een site voor bedrijfsprofielen, zakencontacten en algemene handelsinformatie.
*
Dos and Don'ts of Electronic Shopping.
*
Het CyberSpace Law Center heeft een uitgebreide pagina over digitaal handelsverkeer: o.a. EDI, electronische handtekeningen en e-cash.
*
Digital Cash and Net Commerce.
*
McBride Baker & Coles heeft m.b.t. de Europese Unie een interessante Summary of Electronic Commerce and Digital Signature Legislation.
*
Global E-Commerce Law van Baker & McKenzie.
*
Electronic Commerce Impersonation van G. Brendan Macmillan is een verhandeling over 'valse hoedanigheid' bij e-commerce.
*
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een aantal pagina's ingericht specifiek gewijd aan de problematiek van de Europese Aanbesteding. Zeer interessant daarbij is de 'Internetmodule' waarmee aanbestedende organisaties aan de hand van vragen en antwoorden op eenvoudige wijze kunnen nagaan of er Europees aanbesteed moet worden en welke procedures daarbij dan moeten worden gevolgd.
*
Zie ook de site van het EG-adviescentrum Zuid-Nederland voor advies en informatie over zaken doen in Europa, de Europese Unie en de Interne Markt.
*
De Electronic Commerce site geeft slides met definities en modellen voor e-commerce.
*
Ook het Electronic Commerce Resource Center van de Australian Managed Investments Industry heeft een interessante set slides over e-commerce.
*
De Manufacturing Information Resource Locator; E-commerce heeft veel interessante e-commerce-informatie gericht op kleine en middelgrote fabrikanten.
*
Het 'CyberSpace Law Institute'.
*
Het Information Technology Industry Council heeft een tweetal statements gepubliceerd m.b.t. privacy bij e-commerce.
*
Een kritisch artikel over micro-payments.
*
Open Buying on the Internet (OBI) is een open standaard voor Business-to-Business e-commerce via Internet. OBI wordt gesteund door een aantal Fortune 500 bedrijven.

Online Contracten

*
Electronic Contracting Practices Resource Pages.
*
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts.
*
Dot Com Disclosures: Information about Online Advertising. Over hoe de reeds bestaande regelgeving en richtlijnen van de Federal Trade Commission van toepassing zijn in een online wereld.
*
Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.
Meer achtergrondinformatie op de website van Justitie: Winkelen op internet, per telefoon, post of fax: bescherming van de consument bij kopen op afstand.
*
Electronic Contracting betreft regelingen in een electronische (handels)omgeving; electronische overeenkomsten of contractonderhandelingen. Zie ook EM - Electronic Contracting.
*
Advocate Meta Dijkerman heeft een korte samenvatting geschreven over Informatica-overeenkomsten
*
Electronic Commerce: On-line Contract Issues.
*
Computalaw verkoopt on line juridische contracten en advies.
*
On-line Contract Issues en On-Line Software Licensing. Electronic Commerce: On-line Contract Issues
*
Ten Key Legal Concerns in E-Commerce Ventures and Contracts.
*
Clickwrap en clickthrough agreements
*
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
*
Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)

Taxation

*
E-Commerce Tax News.
*
Taxing Cyberspace.... A Bit Of Reason Or A Bit Ridiculous ? Een website van de R.U. Limburg over cybertax.
*
Taxation van het Cyberspace Law Center.
*
Logging On to Cyberspace Tax Policy, van de Internet Alliance.
*
De in de V.S. in oktober 1998 van kracht geworden Internet Tax Freedom Act beoogt de overheidsbemoeienis met Internet terug te dringen en streeft voorts tot internationale overeenstemming te komen om Internet tot een belastingvrije zone te verklaren. Zie de uiteindelijke wet + analyse.
*
Zie in dat kader ook de Internet Tax Freedom Act Home Page van senator Cox.
*
Inmiddels is de Internet Tax Freedom Act met vijf jaar verlengd.
*
In Nederland is de notitie Belastingen in een wereld zonder afstand verschenen. Het betreft "een voorlopige inventarisatie van de invloed van de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie en de opkomst van electronic commerce op onze belastingheffing en van mogelijke maatregelen waarmee de uitdagingen die deze ontwikkelingen bieden tegemoet kunnen worden getreden."
*
De Europese Commissie heeft een aantal richtlijnen uitgevaardigd over de indirecte belasting van electronic commerce.
*
18 november 1998 heeft de Europese Commissie een inmiddels op hoofdlijnen goedgekeurd voorstel voor een richtlijn gedaan waarin een juridisch kader voor e-commerce wordt geschetst.
*
Een Schots advocatenkantoor publiceerde twee commentaren: op het oorspronkelijke en op het gewijzigde voorstel.
*
Zie de Canadese optiek in Electronic Commerce and Canada's Tax Administration.
*
Taxation of Internet Commerce door Zak Muscovitch.

Statistieken & trends

*
Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft toegang tot ongeveer honderd miljoen CBS-cijfers over Nederland.
*
Alle e-commerce statistics.
*
Onderzoeksbureau Forrester verwacht dat ecommerce tegen 2003 wereldwijd een omzet van $ 3,2 mrd. zal bereiken.
*
Volgens Jupiter blijft 42% van de ecommerce-websites achter in klantenservice.
*
Digitaal werkboek WWW voor het MKB
*
Uit een onderzoeksrapport van Andersen Consulting blijkt dat van de 300 geïnterviewde Europese zakelijke leiders 82% van mening is dat ecommerce strategische invloed heeft op hun bedrijfsproces, maar dat slechts 39% daadwerkelijk stappen onderneemt om ecommerce op te nemen in hun huidige aanpak en strategieën, terwijl slechts 19% ecommerce als een serieuze bedreiging ziet voor hun concurrentiepositie ziet. Andersen Consulting doet een aantal beleidsvoorstellen.
*
The Business Strategy Search Specialist heeft links naar artikelen, trendinformatie, nieuws, etc.
*
Executive Summary is een wekelijkse nieuwsbrief over Internet marketing, trends en nieuws.
*
Inboxwatch; E-trends.

EDI & andere standaards

*
Directory Of EDI/EC Internet Resources van het Electronic Commerce World Institute.
*
Electronic Commerce/Electronic Data Interchange Glossary; een overzicht van e-commerce begrippen en afkortingen.
*
Electronic Data Interchange en Electronic Commerce vergeleken.
*
Het EDI/EC Information Center heeft informatie en interessante links over Electronic Data Interchange en Electronic Commerce.
*
Electronic data interchange door Olav Torvund.
*
Het EC/EDI Handbook van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.
*
De Data Interchange Standards Association (DISA) houdt zich in de V.S. bezig met standaardisatie van EDI.
*
European Committee for Standardization
*
Volg ook de ontwikkelingen rond de voorgestelde Uniform Electronic Transactions Act (UETA), de concepten en de commentaren.
*
Het Open Trading Protocol Consortium stelt standaarden op t.b.v. een raamwerk voor het opzetten van electronische handel. Zie ook het IBM-persbericht hierover en de pagina van de IETF.
*
SET Secure Electronic Transaction protocol.
*
Standard Electronic Transactions (SET) - zie de websites van IBM en van Verisign.
*
NAFTAnet verwijst o.m. naar een aantal mailingslists m.b.t. EDI.
*
EDIINT: Electronic Data Interchange - Internet Integration.
*
STandard for the Exchange of Product model data (STEP) - ISO 10303.
*
Memorandum Of Common Understanding And Cooperation On The Development And Use Of Step (ISO 10303) And Other International Standards For Industrial Data For The Process Industries.
*
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).
*
De European Electronic Messaging Association (EMAA) houdt zich bezig met alle aspecten van electronisch berichtenverkeer; van X-400 tot fax.
*
Axiom heeft een pagina over Electronic Commerce, EDI, EDIFACT and Security; protocollen, standaards en modellen.
*
EDI-TIE - UN/EDIFACT
*
Technology-Info-Center is a one stop source for e-commerce, EDI, XML, Y2K information.
*
European Board for EDI Standardization (EBES) en Information Society Standardization System (ISSS); beiden van het European Committee for Standardization (CEN).
*
Voor een toelichting over EDI, XML en XML/EDI zie de XML/EDI Group's Home Page.
*
IBSI Final Report on XML-based Internet search engines and e-commerce.
*
XML Common Business Library (xCBL).
*
Trade Facilitation Standards.
*
ebXML - Enabling A Global Electronic Market.
*
Extensible Forms Description Language (XFDL) 4.0 is een voorstel van het World Wide Web Consortium (W3C) voor een websyntax die de mogelijkheden voor het Internet-gebruik van formulieren en handtekeningen door handel en overheid moet verbeteren.
*
Standardization and the Global Information Society van de Europese Commissie.

Winkels

*
De Gouden Gids.
*
Business 2.0 is een zgn. 'portal site'.
*
Virtual Shopping Mall's.
*
Cadeau Service Nederland; online bestellen en betalen.
*
Virtual Supermarket: grocery ordering over the Internet.
*
Amazon.com: Prototype of a New Millennium Company? is een kosten/baten-analyse met interessante conclusies over de on line boekwinkel Amazon.com. (PDF-format).
*
Proxis is een Nederlandstalige on line boekwinkel.
*
Website of Electronic Markets.
*
Ricardo.nl.
*
www.VeilingOnline.Net is een veiling op internet waar particulieren en bedrijven allerlei produkten kunnen aanbieden, waarna het produkt verkocht wordt aan "De Hoogste Bieder".

Intelligent Agents

*
BotSpot ® : The Spot for all Bots & Intelligent Agents.
*
The Web Robots Pages.
*
Intelligent Agent & Electronic Commerce.
*
Knowledge Based Technology Papers.
*
VENICE Virtual Enterprises Nurtured using Intelligent Collaborative Environments.
*
Business Rules for Electronic Commerce: Project at IBM.
*
Network Commerce and Intelligent Agents.
*
Intelligent Agents for Electronic Commerce.
*
Intelligent Agents WWW sites.
*
AgentBuilder: An Integrated Toolkit for Constructing Intelligent Software Agents.
*
Mobile Agents.
*
Intelligent Agents.
*
Intelligent Agents by Andres Melhem.
*
Intelligent Agents by Operant.
*
Intelligent Agents Repository: Autonomous and Adaptable Agents, Multiagent Systems, and Distributed Artificial Intelligence.
*
Intelligent Software Agents.

Shopping Agents

*
winkelstraat.nl; een overzicht van alle online winkels in Nederland.
*
eSmarts geeft een zeer uitgebreid overzicht van shopping agents en hun bruikbaarheid.
*
Acses
*
AddALL; boeken
*
Beat It; hard- en software. Dutch text
*
Boek.nieuw.nl, de Nederlandse boekenzoeker en prijsvergelijker. Dutch text
*
BOOKINGS; (inter)nationale hotelreserveringen.
*
bottomdollar
*
Buy.Com
*
CompareNet
*
Consumerdesk.nl Dutch text
*
DePrijs.nl; elektronica. Dutch text
*
Deja.com
*
El Cheapo Dutch text
*
ElektronicaStore.nl; elektronica. Dutch text
*
Flightbrokers; vliegtickets. Dutch text
*
waarheenwaarvoor.nl; goedkope vliegtickets
*
HardwareGids.nl; produkt- en prijs vergelijkingen site voor hardware in Nederland Dutch text
*
vergelijk.nl; computers, etc. Dutch text
*
Jaysar; via één pagina de prijzen van diverse boekleveranciers vergelijken. Dutch text
*
Koopwijzer.nl Dutch text
*
Lage Prijzen Nederland; voor hardware en software. Dutch text
*
Macropolis. Dutch text
*
mySimon
*
NexTag.com
*
Priceline
*
PriceScan
*
Priceviewer Dutch text
*
Price Watch; electronica.
*
productvergelijk.nl. Dutch text
*
prijsvergelijking.pagina.nl. Dutch text
*
R U Sure
*
TakeitNow.nl Dutch text
*
Techshopper; computers, etc.
*
Tweakers.net; computers, etc. Dutch text
*
Vergelijk.nl; prijsvergelijken in Nederland. . Dutch text
*
The Motley Fool; voor beleggers.
*
Koersdata Dutch textVoor meer over 'electronische handtekeningen' zie het lemma onder Privacybeveiliging en Cryptografie.*
Valid XHTML 1.0!