Intellectuele eigendom

Up to index
up to
index


link to Electronic Frontier Foundation's Campaign for Audiovisual Free Expression
*
Het Benelux Merkenbureau.
*
Het Europees Merkenbureau.
*
Het Nederlands Octrooibureau.
*
Commissariaat voor de Media. O.a. besluiten van het Commissariaat, mediaregelgeving en -beleid, etc.
*
Europese voorstellen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.
*
Ius Mentis. Alles over intellectuele eigendom
*
DG Internal Market; Intellectual Property.
*
Trademark Electronic Search System (TESS) van het US Patent and Trademark Office.
*
Access ~ Intellectual Property Law geeft links naar intellectuele eigendom, computerrecht, auteursrecht, Internet-recht, multimediarecht, octrooirecht, merkenrecht en naar regelgeving, media en pagina's op deze gebieden.
*
WWW Virtual Law Library; Intellectual Property Links.
*
De Intellectuele eigendom links van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
*
Samenvatting van het Advies Auteursrecht en de Nieuwe Media van de Commissie Auteursrecht van het Ministerie van Justitie.
*
In de V.S. heeft een districtsrechter uitgesproken dat ook op verrijkte overheidsinformatie geen auteursrecht rust, zodat het toegestaan is teksten uit jurisprudentiebundels van de ene uitgever te scannen voor opname op een CD-ROM van een andere uitgever.
*
How may I do trademark research on the Internet?.
*
Het UK Patent Office heeft het UK Trade Marks Register online gezet.
*
Bij merkenbureau Markgraaf kunt u onder 'zoek op merk' nagaan of een merk al gedeponeerd is.
*
Bureau voor de Industriële Eigendom.
*
De Advertising Law Internet Site besteedt aandacht aan advertising and marketing law.
*
BitLaw; intellectuele eigendom links.
*
EPN Dossier - Content en Copyright in het Digitale Tijdperk.
*
Findlaw is natuurlijk ook hier weer een ingang. Klik op "Legal Subject Index" en dan op "Intellectual Property".
*
Ook Hieros Gamos heeft hierover een pagina.
*
Een interessant artikel in dit kader is ook Jurisdiction Over Commerce On The Internet van Bradley A. Slutsky. O.a. electronic mail transactions, adverteren via Usenet-nieuwsgroepen, commercie op het World Wide Web. Zie in dat kader ook Jurisdictional Questions in the Open Electronic Environment van Janez Toplišek met een aantal interessante bronvermeldingen. Voor de liefhebbers is er ook een langer gedeelte in het Sloveens.
*
The Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School heeft een aantal research topics over Open Governance, Open Education, Open Code, Open Content, Open Law en Open Security.
*
OII Guide to Intellectual Property Rights for Electronic Information Interchange, van de European Commission's Open Information Interchange (OII) namens DGXIII/E.
*
Why ``Free Software'' is better than ``Open Source''; over het verschil tussen 'open source' en 'free' software.
*
De Stichting Advies Intellectuele Eigendom is een Nederlands initiatief dat geïnteresseerden in i.e. virtueel bijeen brengt.
*
De discussielijst "Intellectuele Eigendom" is bedoeld voor juristen en niet-juristen en wil een podium zijn waarop een ieder terecht kan met vragen of opmerkingen over het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht enzovoorts. De lijst is een initiatief van de Stichting Advies Intellectuele Eigendom.
*
FOBID Juridische Commissie.
*
De Intellectual Property Mall van het Franklin Pierce Law Center biedt o.a. een bibliotheek over I.E. en een omvangrijke hoeveelheid links.
*
All About Trademarks.
*
Het Instituut voor Informatierecht van de UvA heeft een aantal links naar de diverse relevante Richlijnen m.b.t. IE.
*
Een zéér uitgebreide pagina over IE is die van KuesterLaw.
*
Het Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht houdt zich bezig met Duits, Europees en internationaal intellectueel eigendom.
*
Designing a Web of Intellectual Property. Over de invloed van IE op de Internet-gemeenschap en de invloed van webtechnologie op IE.
*
The Intellectual Property Renaissance In Cyberspace: Why Copyright Law Could Be Unimportant On The Internet.
*
Zie ook de Protection of Intellectual Property-page van de International Trade Law site.
*
Copyrightlaws.com.
*
COPYRIGHT AND COPYLEFT: The Educational Cyberplayground's Copyright Links.
*
Counter-Copyright.
*
Intellectual Property And Competition Law: When Worlds Collide.
*
Intellectual Property: Copyrights, Trademarks & Patents is een overzichtspagina met zeer veel links.
*
BitLaw; Trademarks on the Internet.
*
De League for Programming Freedom (LPF) is tegen software patenten en user interface copyrights.
*
Software Patents, Copyrights and Intellectual Property.
*
Statements and Policies on Software Patents.
*
softwareprotection.com.
*
Reverse Engineering Computer Programs.
*
Sony v. Connectix reverse engineering case.
*
Copyright Law Materials van de Cornell Law School.
*
Over Copyright & Fair Use.
*
Rights of Attribution and Integrity in Online Communications door Mark A. Lemley.
*
Matthijs Vleesch du Bois heeft zijn scriptie Handhaving van Auteursrechten in een digitale omgeving incl. een aantal links op Internet gezet.
*
Copyright Laws in the Digital Domain; Copyrights and Intellectual Property.
*
Dress Up Or Down? Protecting The "Look And Feel" Of A Website.
*
Liblicense: Licensing Digital Information is een online handleiding m.b.t. licenties voor digitale media; er is ook ondersteunende software.
*
European Commission Legal Advisory Board; Intellectual Property. O.a. Shrink Wrap Licences, Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, European Union - discussion documents, EU-richtlijnen, TRIPS, Conventie van Bern, 'Intellectual Property and the National Information Infrastructure'.
*
Intellectual Property Rights Helpdesk. Er is ook een nieuwsbrief.
*
'Intellectual Property Online: Patent, Trademark, Copyright Archive' van de Electronic Frontier Foundation. Zie bijv. hun Intellectual Property Overview.
*
Intellectual Property Worldwide van het Intellectual Property Center.
*
Intellectual Property Resources van het CyberSpace Law Center biedt een grote hoeveelheid links naar onderwerpen en organisaties.
*
Bij FirstMondayschreef Pamela Samuelson het artikel "On Authors' Rights in Cyberspace: Questioning the Need for New International Rules on Author's Rights in Cyberspace" en schreef Jessica Litman "Copyright Law and Electronic Access to Information".
*
Het Office For Harmonization In The Internal Market (OHIM) is belast met de bevordering en de afhandeling van handelsnamen en ontwerpen binnen de Europese unie.
*
Spoedcursus?
Voor een spoedcursus Amerikaans auteursrecht kunt u terecht bij de Universiteit van Texas. Zij hebben nog veel meer interessants over IE en over IE-contracten.
*
Napster
*
De World Intellectual Property Organization (WIPO).
*
Tijdens de WIPO Diplomatieke Conferentie over Certain Copyright and Neighboring Rights Questions welke van 2 tot 20 december 1996 is gehouden in Genève is het voorstel voor een Database Treaty verworpen, maar zijn de voorstellen voor het Copyright Treaty en het Performances and Phonograms Treaty aangenomen.
Zie o.a. een commentaar op het aanvankelijke voorstel en een hartig commentaar van Public-domain. Zie van de laatste ook een overzicht van alle relevante stukken m.b.t. de 'database extraction rights' en m.b.t. de auteursrechtelijke aspecten.
*
The Sap and the Syrup of the Information Age: Coping with Database Protection Laws.
*
Auteursrecht op de Digitale Snelweg van NRC Handelsblad.
*
Zie ook de Related Web Sites van het US Patent and Trademark Office en het commentaar van de International Federation of Library Associations and Institutions en hun persbericht.
*
Oikoumene On-Line Marketing: WWW Multimedia Law
*
Oppedahl & Larson heeft een pagina gewijd aan intellectuele eigendom
*
The Copyright Website.
*
Netcom heeft een pagina met de titel 'Intellectual Property Rights on the Internet'.
*
Op de site van de Buma/Stemra treft u de auteursrecht-organisaties voor beeld en geluid aan; daarnaast zullen in de toekomst Nieuws en een zoekfaciliteit worden geboden.
*
Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein).

Sourcecode Escrow

*
Drie Partijen Escrow Overeenkomst, Raamovereenkomst Broncode Deponering.
*
Sourcefile; sourcecode escrow sample agreements.
*
DSI Technology escrow sample agreements.
*
Fort Knox Escrow Agreements.

Unisys/CompuServe GIF problematiek

*
Burn All GIFs; a project of the League for Programming Freedom. O.a. software.
*
Statement Concerning the Unisys LZW Patent.
*
Unisys/CompuServe GIF Controversy.
*
Unisys' License Information on GIF and Other LZW-based Technologies.
*
Companies Licensed Under the LZW Patent.

Frames, Links & Metatags

*
The Washington Post, Cable News Network, Times Mirror, Dow Jones en Reuters New Media daagden TotalNEWS voor de rechter op beschuldiging dat het gebruik door TotalNEWS van de frame-techniek voor de opmaak van zijn Internet-pagina's inbreuk maakte op de auteursrechten van eisers.
Zie ook Frame Liability Clouds the Internet's Future.
*
Copyright on the WWW: Linking and Liability.
*
Voor de problematiek rond 'linking' en 'framing' zie The Link Controversy Page (zie o.a. de 'Link Lincense Agreements'), Web Law FAQ en Dangerous Liaisons: The Legal Risks of Linking Web Sites in de 'Hyperlinks-sectie' van Law Journal Extra.
*
BitLaw; Linking and Liability.
*
Linking Policies for Public Web Sites.
*
Copyright Implications of "Unconventional Linking" on the World Wide Web: Framing, Deep Linking and Inlining van Brian Wassom.
*
Deep Linking is Good Linking
*
Legal Issues Associated with the Creation and Operation of Web Sites.
*
Search Engine Disputes.
*
Internet Search Engines Face Infringement Claims.
*
Fair Dealing in Webbed Links of Shetland Yarns; Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Another - door James P. Connolly en Scott Cameron.
*
Hyperlinks, Frames and Meta-tags: An Intellectual Property Analysis.
*
Linking and Framing van het Cyberspace Law Center.
*
Uit de meest recente uitspraak in de Scientology-procescyclus kan men afleiden dat willens en wetens linken door ISP's naar inbreukmakend materiaal óók onrechtmatig is.
*
Internet and Copyright: An Introduction to Caching, Linking and Framing - door P. Eve Athanasekou.
*
Zie ook Cache-22 Copying and storing Web pages is vital to the Internet's survival -- but is it legal?.
*
Ook de Digital Millennium Copyright Act besteedt aandacht aan caching.
*
Framing & Metatags.
*
Meta-tagging and 'spamdexing'.
*
Voor de technische aspecten rond framing zie 'Jumping out of the window; how to get rid of frames'.
*
Voor een intrigerend geval van 'misbruik' van handelsnaam zie de rechtszaak van Oppedahl & Larson v. Advanced Concepts en Insituform Technologies, Inc. et al. v. National EnviroTech Group.
*
Voor een breder achtergrondartikel met links zie Content in Computer Code Infringes Trademark en voor een grote verzameling links naar artikelen en rechtszaken zie Cyberspace Law - Linking and Framing.
*
Voor misbruik van 'metatags' zie Spamdexing.
*
Meta Tag Lawsuits.
*
W3C is bezig met het opstellen van een Resource Description Framework (RDF) waarin afspraken inzake deze zgn. 'meta-data' kunnen worden vastgelegd.
*
Proprietary Rights in Hypertext Linkages - door Dan L. Burk.*
Valid XHTML 1.0!