Privacy

Up to index
up to
index


*
Privacy and Human Rights 2000. An International Survey of Privacy Laws and Developments.
*
link to Bigbrotherinside.org Jeroen Terstegge's privacy-pagina bevat informatie over privacy(-recht). Onder andere de stand van zaken rond de Wet bescherming persoonsgegevens, de tekst van de Wet Persoonsregistraties, het Besluit Gevoelige Gegevens, informatie over de Registratiekamer en buitenlandse tegenhangers, links naar andere privacy-sites, links naar mensenrechtenverdragen (EVRM, BUPO) en nog veel meer.
*
Pending legislation relevant to the Internet that involves privacy
*
Internet & Privacy Archief
*
Elektronische overheid en privacy
*
DigiD, opvolger van Burgerpin - De Nieuwe Authenticatie Voorziening
*
Kanttekeningen bij Burgerpin
*
Burgerservicenummer
*
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
*
MvJ-Factsheet 'De toekomstig Wet bescherming persoonsgegevens hoofdpunten, praktijkgevallen en handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens'..
*
De Registratiekamer biedt een overzicht van adviezen, onderzoeksrapporten. jaarverslagen en Achtergrondstudies & Verkenningen. Het merendeel daarvan is on line te raadplegen.
*
Īn de Virtual Privacy Office nemen de Registratiekamers deel van Nederland, Duitsland, Zwitserland en Canada. (Mirror)
*
EPIC Online Guide to Practical Privacy Tools.
*
CBP - Audit aanpak privacybescherming.
*
Guide 5: Managing and Auditing Privacy Risks (GTAG5) - The Institute of Internal Auditors
*
FNV Model Privacyreglement.
*
Stay Safe Online


*
Hoeveel (of hoe weinig) privacy u hebt op Internet kunt u hier hier en hier constateren.
*
En hoe veilig uw PC is kunt u hier constateren
*
Behoefte gekregen aan Privacy Tools?
*
Microsoft and Privacy; over de privacy-aspecten van Microsoft-software.
*
Metadata in word processing documents
*
Buurtverkenner; wie zijn uw buren?
*
European Digital Rights
*
Welke infomatie openbaart u over uzelf tijdens het browsen?
*
'Spyware' is software die, zonder dat u het merkt, informatie over uw computer en uw surfgedrag monitort en rapporteert.
*
Spyware Removal Tools
*
Komitee Waakzaamheid Persoonsregistratie.
*
Privacy Portal
*
Bits of Freedom is een privacy en burgerrechten organisatie voor de informatiemaatschappij en heeft tot doel om de aandacht te vestigen op burgerrechten aspecten rondom data privacy, filtering, opsporing, cryptografie, aftappen, vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie.
*
European Digital Rights is a new organisation in Europe, founded by 10 privacy and civil rights organizations from 7 different countries in the European Union.
*
The Anatomy of File Download Spyware.
*
Ad-aware is een freeware programma waarmee u dat soort spyware kunt detecteren en verwijderen.
*
Independent Technical Review of the Carnivore System (Draft Report).
*
The Web Bug FAQ.
*
Met het programma "OptOut" kunt u ongewenste advertentiesoftware op uw machine de nek om draaien.
*
U kunt ook een gratis 'firewall' installeren en een vergelijkend warenonderzoek lezen.
*
Of doe een Internet Background Check.
*
De inhoud van de C-partitie of de D-partitie van uw harde schijf al eens bekeken?
*
Een vergelijkbare pagina is JUNKBUSTERS Alert on Web Privacy.
*
Op de The Stalker's Home Page en op Trackem zijn een groot aantal online bronnen verzameld voor het achterhalen van allerlei persoonlijke gegevens.
*
Information and communication technology (ICT) and law, Privacy van de Tilburg Internet Law Library.
*
Privacy and Surveillance Systems.
*
Privacy Incorporate Software Agent (PISA): Building a privacy guardian for the electronic age .
*
From footprints to electronic trails: Some current issues of data protection policy.
*
Free Expression Clearinghouse
*
Het Inlichtingenbureau maakt deel uit van de SUWI keten. Dit zijn alle organisaties die taken hebben in de uitvoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.
*
Workplace Privacy van het Cyberspace Law Center.
*
Zijn uw PI-systemen WBP-proof?.
*
Web-Site Sensitivity to Privacy Concerns: Collecting Personally Identifiable Information and Passing Persistent Cookies door Bill Helling.
*
The Cookie Leak Security Hole in HTML Email messages.
*
Privacy Services; links en software.
*
Nieuwe privacy-protocollen voor IP.
*
Privacy Fact Sheets van Privacy Rights Clearinghouse.
*
Protecting Your Privacy When You Go Online.
*
A few Basics about Privacy van Jaap van Till.
*
Electronic Surveillance in a Digital Age.
*
Cyberspace Law - Speech & Privacy Web Lectures.
*
Year-end Worldwide Round-up on Internet Privacy.
*
De Privacy Pages geven achtergrondinformatie en privacytools vanuit de Canadese optiek.
*
Anonymity and Pseudonymity in Cyberspace: Deindividuation, Incivility and Lawlessness Versus Freedom and Privacy. Mirror.
*
Privacy Online: A Report to Congress van de Federal Trade Commission van juni 1998.
*
Philo's Anonymity Page.
*
'Anonymity On The Net' van Virtual Attorney.
*
Zie ook 'Anonymity on the Internet'
*
OMB Watch heeft een onderzoek gedaan onder 70 federale websites. Bijna de helft daarvan verzamelt gegevens over hun bezoekers, maar de meesten geven niet aan hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. A Delicate Balance: The Privacy and Access Practices of Federal Government World Wide Web Sites.
*
Dimensions of Privacy.
*
Privacyaspecten van directory services.
*
Dossier Online Privacy.
*
Disinformation; over alternatieve 'nieuwsbronnen' en censuur.
*
De Europese Unie en de FBI hebben, gesteund door Canada, Australië, Noorwegen en Hong Kong, verregaande afspraken gemaakt over het internationaal afluisteren van telefoongesprekken. Dit in het kader van de bestrijding van georganiseerde misdaad en de bescherming van nationale veiligheid.
*
Alles over afluisteren van Buro Jansen & Janssen.
*
Zie in dat kader ook de Electronic Communications Privacy Act of 1986 welke regels stelt ten aanzien van electronisch berichtenverkeer en het onderscheppen daarvan.
*
In de V.S. heeft de FBI een onderzoeksrapport gepubliceerd getiteld 'Telephone System Capacity Needed for Electronic Surveillance' over de telefooncapaciteit welke naar verwachting benodigd is voor het justitieel tappen.
*
Inmiddels hebben het Center for Democracy and Technology (CDT) en de Electronic Frontier Foundation (EFF) een verzoek ingediend bij de Federal Communications Commission (FCC) teneinde deze uitbreiding van de FBI-bevoegdheden te verhinderen.
*
Voor meer informatie over 'tappen' zie de sites van CPSR en van EPIC.
*
Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de legale interceptie van telecommunicatieverkeer.
*
Pascal Kolkman heeft een scriptie gewijd aan 'monitoring' in computernetwerken en -systemen getiteld Digitaal Bekeken.
*
New Order Privacy / Law / Free speech.
*
Uit 1980 dateren de OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.
*
Zie ook Transfers of personal data to third countries : Applying Articles 25 and 26 of the EU data protection directive.
*
De EU heeft een aparte site over Media, Information Society & Data Protection. Zie ook hier.
*
De International Chamber of Commerce heeft met Model clauses for use in contracts involving transborder data flows op de OECD-richtlijnen voortgebouwd ten behoeve van business-to-business gegevensverkeer.
*
Uit 1995 dateert de EU Data protection Directive.
*
Online Privacy Protection Act of 1999.
*
Een aardige introductie tot de ins and outs van privacy is The Ins and Outs of Personal Privacy van Paul J. Kelly.
*
William S. Galkin heeft een artikel geschreven getiteld "Your Clickstream is Showing". Het artikel is een beknopte verhandeling over de privacy-aspecten voor de online consument.
*
Prof. Colin J.Bennett heeft een aantal interessante artikelen online beschikbaar met betrekking tot privacy in het informatietijdperk.
*
De Online Privacy Alliance is een groep van 39 multinationals en 12 verenigingen die samen activiteiten ondernemen om vertrouwen te wekken en de bescherming van de individuele online privacy te bevorderen.
*
De Raad van Europa heeft concept-richtlijnen opgesteld voor de privacy-bescherming door ISP's.
*
Communications Decency Act ongrondwettig
Donderdag 26 juni 1997 zal de geschiedenis in gaan als de dag van de overwinning van de vrijheid van meningsuiting. Met 7 stemmen tegen 2 bevestigde het Amerikaanse Hooggerechtshof de eerdere uitspraak van een lager Hof dat de CDA ontoelaatbare inbreuken maakt op de grondwettelijke vrijheden zoals gegarandeerd door de Amerikaanse Grondwet. Zie de sites van EFF, EPIC, CIEC, een reactie van President Clinton en een uitgebreide analyse.
Lees voor wat feitenmateriaal de Communications Decency Act FAQ.
*
Zie ook American Civil Liberties Union's (ACLU) World Wide Web site, ACLU's Cyber Liberties-pagina en ACLU's FTP-server. Daarnaast is er een mooie pagina waarop haarfijn uit de doeken wordt gedaan waarom de CDA "overbroad" is.
*
Zie ook de Communications Decency Act of 1996 (CDA) vs. Child Online Protection Act of 1998 (COPA).
*
The COPA Commission.
*
Inmiddels is een voorstel van Senator Coats voor een CDA II door de U.S. Senate aanvaard.
*
Iets soortgeljks is ook bedacht door filterproducent SafeSurf in zijn The Online Cooperative Publishing Act.
*
Het verzet tegen CDA behaalt echter nog steeds kleine successen: ApolloMedia Corporation vs. Janet Reno.
*
Lees voor een verhandeling over de relatie tussen 'freedom of speech' en 'child safety' 'Child Safety on the Information Highway'' en de Freedom of Expression Links.
*
Een analyse van de Amerikaanse situatie rond de aansprakelijkheid van ISP's voor content van derden voor en na de CDA.
*
The Office of Information and Privacy (OIP) regelt de verantwoordelijkheden van het U.S. Department of Justice m.b.t. de Freedom of Information Act (FOIA) en de Privacy Act.
*
Platform for Privacy Project opgericht
Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft een Platform for Privacy Preferences (P3) opgericht. Het Platform beoogt de belangen van electronisch handelsverkeer en die van de on line consument softwarematig met elkaar te verenigen.
*
PrivacyExchange.org; consumer privacy and data protection.
*
OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce.
*
Het Information Technology Industry Council heeft een tweetal statements gepubliceerd m.b.t. privacy bij e-commerce.
*
Surfer Beware
Juni 1997 publiceerde het Electronic Privacy Information Center (EPIC) een rapport getiteld Surfer Beware: Personal Privacy and the Internet gebaseerd op een privacyonderzoek m.b.t. de 100 meest bezochte Internet-sites. In 1997 bleek daarvan slechts 17% een privacybeleid te hebben, terwijl niet één voldeed aan elementaire eisen van privacybescherming.
Een jaar later - juni 1998 - blijkt de situatie niet verbeterd te zijn: Surfer Beware II: Notice Is Not Enough.
*
Chip-Based ID: Promise and Peril is een verhandeling over de kansen en bedreigingen van het gebruik van chipcard-technologie voor identificatie-doeleinden.
*
‘Maatschappelijke risico’s van smartcards’; een rapport van een justitiêle werkgroep.
*
Het Information Policy Committee van de Amerikaanse National Information Infrastructure Task Force heeft een ontwerp voor openbaar commentaar vrijgegeven getiteld 'Options for Promoting Privacy on the National Information Infrastructure'. Kernvraag is wat de beste oplossing is voor informatie-gebruik waarbij de belangen van overheid, handel en personen evenwichtig worden afgewogen, uitgaande van de 'free flow of information' en de privacybeginselen.
*
De National Telecommunications and Information Administration van het U.S. Department of Commerce heeft een rapport gepubliceerd getiteld The Information Age. Aan de orde komen onder meer: theorie over markt en privacy, modellen voor zelfregulering, onderdelen van een zelfregulerings-regime, ervaringen uit het bedrijfsleven. Zie ook Diane's List met telecommunicatie-links.
*
'Elements of Effective Self-Regulation for Protection of Privacy is de titel van een discussiestuk dat het voorlopig kader schetst voor zelf-regulering en de mogelijkheden die de private sector met betrekking hiertoe heeft.
*
Privacy As Censorship - A Skeptical View Of Proposals To Regulate Privacy In The Private Sector zet skeptische kanttekeningen bij de pogingen tot regulering van privacy.
*
Nameless in Cyberspace: Anonymity on the Internet.
*
Employee Rights of Free Speech and Privacy in Cyberspace is een verhandeling over een aantal recente rechterlijke uitspraken inzake privacy voor werknemers. Zie de sites van de EFF en EPIC.
*
Het Center for Democracy and Technology (CDT) is een non-profit burgerbelangen-organisatie gevestigd in Washington DC. Het doel van CDT is het ontwikkelen en uitdragen van beleid waarmee grondwettelijke vrijheden en democratische waarden kunnen worden bevorderd, verbonden aan nieuwe informatica- en telecommunicatie-technologieen.
*
Het CyberSpace Law Center biedt een omvangrijk overzicht van privacy-gerelateerde links.
*
Employee Privacy and Statutory Individual Rights.
*
e-Mail policies
*
De Europese Richtlijn bescherming persoonsgegevens 95/46/EC, van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van personen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en het verkeer van deze gegevens' is 25 oktober 1998 in werking getreden. Zie het mediabericht en de methodologie voor de beoordeling van de niveaus van gegevensbescherming. Zie ook de EU-site.
*
De Amerikanen zijn er niet erg gelukkig mee.
*
Layman's Guide to Data Protection.
*
Zie ook None of Your Business: World Data Flows, Electronic Commerce, and the European Privacy Directive.
*
Zie ook de ISDN-richtlijn.
*
Het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een 'whitepaper' gepubliceerd met voorstellen voor de implementatie van de Personen-richtlijn 95/46/EC in Groot-Brittannië.
*
Inmiddels zijn 23 februari 1999 de GUIDELINES for the protection of individuals with regard to the collection and processing of personal data on information highways aangenomen door de Europese ministers.
*
Een 'Model contract to ensure equivalent protection in the context of transborder data flows with explanatory report'.
*
Digitale Burgerbeweging Nederland.
*
Privacy.net.
*
Het Privacydossier van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant.
*
De Berliner Datenschutzbeauftragten.
*
EFF "Privacy, Security, Crypto, & Surveillance" Archive u kunt ook een mail-bericht sturen.
*
The Electronic Privacy Information Center. Zie o.a. hun privacy-pagina.
*
HotWired and Wired Privacy Archive: Fight for Your Right to Electronic Privacy!
*
De in 1983 opgerichte International Working Group on Data Protection in Telecommunications werkt momenteel aan Gegevensbescherming en Privacy op Internet. In het voorjaar van 1996 heeft de groep tijdens een bijeenkomst in Budapest overeenstemming bereikt over een Concept-rapport en -Richtlijn met betrekking tot Gegevensbescherming op Internet. Een Engelstalige versie van het rapport is nu beschikbaar voor reacties en commentaar. Voorts is een Duitstalig discussieforum opgericht.
*
30 verenigingen, bedrijven, burgerlijke vrijheden-organisaties en een aantal vooraanstaande cryptografie-deskundigen, hebben de Internet Privacy Coalition opgericht teneinde privacy en veiligheid te garanderen op het snel uitdijende Internet. IPC's pagina biedt informatie over encryptie-regulering, rechtszaken en legislatieve ontwikkelingen.
*
De Universiteit van Konstanz heeft een pagina gewijd aan Überwachung, Zensur, Datenschutz im Internet.
*
NorthStar houdt u op de hoogte over ingrijpende regelgeving met betrekking tot overheidsbevoegdheden.
*
Netscape en meer dan 60 andere bedrijven hebben een aanzet gedaan tot de ontwikkeling van een Open Profiling Standard (OPS), teneinde de Internet-gebruiker meer greep te geven op zijn 'online privacy'.
*
Meer over 'online profiling'.
*
Privacy International (PI) heeft een uitgebreide web-pagina opengesteld over nationale identiteitskaarten. Dit mede naar aanleiding van commotie welke in de V.S., Canada en de UK daaromtrent is ontstaan. De pagina bevat o.a. een FAQ van plm. 7000 woorden en een aantal links.
*
De 'Leahy Bill' wil middels 'key escrow' de encryptie-problematiek oplossen. Intussen lijken 18 Europese staten hetzelfde te beogen.
*
Informatie over privacy en medische gegevens.
*
Zie in dat kader ook Juridische Privacy Aspecten; Regionale Elektronische Medische Dossiers in de Geestelijke Gezondheidszorg van Ludwig Oberendorff.
*
De Amerikaanse vakfederatie AFL-CIO heeft met Executive PayWatch de salarisgegevens van een groot aantal top executives op straat gegooid, inclusief foto en 'staat van dienst'.
*
Privacy International (PI) heeft een uitgebreide pagina over identiteitskaarten; o.a. een FAQ (Frequently Asked Questions) van 7000 woorden over alle aspecten van ID cards en hun consequenties. De pagina bevat tevens een grote hoeveelheid links.
*
Met de 'Search Voyeur' was het mogelijk om op de zoekrobot 'Magellan Internet Guide' mee te kijken op welke trefwoorden wordt gezocht door andere (weliswaar anonieme) Internet-gebruikers. Search Voyeur laat steeds 20 willekeurige zoekopdrachten zien welke op dat moment aan de zoekrobot worden gegeven en het is mogelijk 'mee te liften' op de zoekopdracht. Amusant en verontrustend tegelijk.
Met Metaspy en Webrawler's SearchTicker kan hetzelfde worden gedaan.
Zie ook de site van Voelspriet
*
Zie in dat kader het Registratiekamer-rapport In beeld gebracht. Privacyregels voor het gebruik van videocamera's voor toezicht en beveiliging.
*
Zie TRUSTe 's Playing It Safe On The Web: Consumer Dos and Don'ts.
*
Dementia of Privacy.*
Valid XHTML 1.0!